نویسنده: پیک پک

بهار بهاردوست به مناسبت هشتمین سالگرد ازدواجش با امیرحسین مدرس نوشت/ سالگرد ازدواج یعنی یک زندگی دوباره یا بهتر است بگویم تداوم تجلی عشق در ما، خوشحالم که در کنار من هستی تا به درک بیشتری از زیباییها و اعجاز جهانی که در آن، زندگی می کنم پی ببرم، هشتمین سال هم تمام شد و وارد نهمین سال زندگی مشترکمان شدیم . .

Read More